Τρόποι αντιμετώπισης-Επιπτώσεις - Κλιματική Αλλαγή

Οι μαθητές επεξεργαστήκανε από κοινού (o καθένας από το σπίτι του) παρουσιάσεις στο google drive με θέμα την κλιματική αλλαγή.

 

Hits: 343